VERGİ MÜKELLEFLERİNİN DİKKATİNE;

Abone Ol

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Kamuoyunda “Varlık barışı” olarak bilinen;kayıt dışında kalmış olan varlıkların kayıt altına alınmasını amaçlayan kanunun, beklenen sonuçları vermemiş olması nedeniyle ve bazı yeni düzenlemeler yapılarak, başvuru süresi 30.09.2009 tarihine kadar uzatılmıştır.

“Kanun’un Sağladığı Avantajlar”

Varlık barışı kanunuyla mükelleflere;yurt dışındaki varlıklarını (para,döviz,altın,menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar) veya kayıt dışı kalmış yurtiçi varlıklarını (para,döviz,altın,menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar) 30.09 2009 tarihine kadar beyan ederek ve beyan ettiği yurtdışı varlıklar üzerinden yüzde 2,yurtiçi değerler üzerindense yüzde 5 vergi ödeyerek bu varlıklarını kayıt altına alma olanağı sunulmuştur.

Bu şekilde kayda alınan ve üzerinden vergi ödenen değerler veya varlıklar dolayısıyla bir vergi incelemesi yapılmayacağı ve bir tarhiyata konu edilmeyecekleri güvencesi verilmektedir.Bu güvence, hem bu varlıkların nereden oluştukları, hemde bugüne kadarki beyan olunmamış getirilerini kapsamaktadır.Ancak beyan tarihinden sonraki getirileri ;vergi mevzuatı ve inceleme hükümlerine tabi olacaktır.

Mükellefler hakkında başkaca nedenlerle yapılabilecek ,01.01.2008 tarihinden önceki dönemlerle ilgili vergi incelemeleri sonucu, Gelir, Kurumlar ve KDV yönünden tesbit edilen matrah farklarından,bu kanun kapsamında beyan edilen tutarlar mahsup edilerek tarhiyat yapılacaktır.

Vergi incelemeleri sonucu indirim konusu yapılan KDV’lerden doğacak vergi farklarıda kapsam içerisindedir.Örneğin;bir vergi incelemesinde tespit edilen bir faturada yer alan KDV,fatura sahte olduğu gerekçesiyle indirim konusu olmaktan çıkartılırsa,beyan
edilen varlıkların değeri,bu KDV’ye ilişkin matrah tutarından mahsup edilebilecektir.

“Kanun’un Sağlamadığı Avantajlar”

Varlık barışı Kanunu,beyan edilecek yurtdışı varlıklarla ilgili olarak; kambiyo mevzuatı,gümrük hukuku ve karapara ile mücadele mevzuatı karşısında hiçbir koruma sağlamamakta,güvence vermemektedir.

Kanun; beyan edilecek değerlerin, ileride bulunacak matrah ve vergi farkları açısından dikkate alınmasını öngörmekte fakat buradada bazı sınırlamalar bulunmaktadır.2008 yılına ilişkin incelemeler,varlık barışının sağladığı vergisel avantajlardan yararlandırılmamaktadır. Yani 2008 yılı GV-KV-KDV açısından bir matrah farkı bulunursa,varlık barışı dolayısıyla beyan edilen değerler dikkate alınmayarak,cezalı tarhiyat söz konusu olacaktır.

Varlık barışıyla beyan edilen ve vergilendirilen değerlerin 01.01.2008 öncesi dönemlere ilişkin olarak bulunacak matrah ve vergi farklarında dikkate alınabilmesi için;
22.11.2008 – 02.03.2009 tarihleri arasında beyan edilen değerlerde,incelemenin; 22 Kasım 2008 tarihinden sonra ,
10.07.2009 – 30.09.2009 tarihleri arasında beyan edilen değerlerde ise incelemenin;19 Haziran 2009 tarihinden sonra başlamış olması gerekmektedir.Yani bu kanuna göre varlık beyan etmenin,bitmiş veya sürmekte olan incelemeler neticesinde oluşan yada oluşacak
matrah veya vergi farklarına hiçbir etkisi yoktur.

Kanunun getirdiği mahsuptan yararlanmanın önemli bir şartı,beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden tarh edilecek
vergilerin süresi içerisinde ödenmiş olmasıdır.Bu vergiyi ödemeyenler mahsup imkanından yararlanamayacaklardır.

Yukarıda açıkladığımız varlık barışından faydalanmak isteyen vergi mükelleflerinin 30.09.2009 tarihine kadar muhasebecilerine
veya vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir. [email protected]

Ali ÖZ – Serbest Muhasebeci / Mali Müşavir

Yorumlar kapalı.