Sağlık Emekçilerinden Eczanelere Destek

Abone Ol

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

4 Aralık 2009 Cuma günü (Bugün) Türkiye gerçekleştirecekleri bir günlük ilaç hizmetine ara eylemine destek için Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi önünde İstanbul Tabip Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, SES İstanbul Şubeleri ve DİSK’e bağlı Dev Sağlı-İş ortak bir basın açıklaması düzenlediler.

Açıklamada kısa bir konuşma yapan TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu, ucuz ve erişebilir ilacın herkesin hakkı olduğunu ancak hükümetin bunu oluştururken eczaneleri ilaç tekellerine feda edemeyeceğini ifade etti.

Çerkezoğlu sözlerine, ilaç ucuz satılabiliyorsa neden bu zamana kadar satılmadı? sorusunu yönelterek yanlış politikaların sonucunda oluşturulmak zorunda kalınan global bütçenin kamburunu eczanelerin üzerine yıkamayacaklarına dikkat çekti. Ve 4 Aralık Cuma günü eczanelerin yapacakları eyleme tüm hekim ve sağlık çalışanları olarak tam destek vereceklerini söyleyerek halkında bu haklı eyleme anlayışla yaklaşmalarını söyledi.

Dr. Ali Çerkezoğlu’nun konuşmasının ardından ortak basın açıklamasını okumak üzere İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen söz aldı.

Demirdizen açıklamada özetle: “Sağlıkta Dönüşüm Programı bütünlüklü bir program olup, hekimin, hemşirenin, diş hekiminin, hizmetli personelin, eczacının tüm sağlık çalışanlarının iş ve gelecek güvencesi talepleri ile sağlığın yurttaşlar için bir hak olduğu yaklaşımını yok saymaktadır. Bu programa karşı yürüttüğümüz mücadele ve taleplerimizin çabalarımızı ortaklaştırdığımız ve daha güçlü yansıttığımız ölçüde başarılı olacağının bilincindeyiz.

Sağlık meslek örgütleri ve sağlık sendikaları olarak, bun anlayışla eczacıların yayında olduğumuz ifade ediyoruz.” dedi.

Yorumlar kapalı.