Darülaceze

Abone Ol

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

114 Yıllık Bir Hayır Kurumu: Darülaceze

1895 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından kurulan kurumumuz kurulduğu günden bugüne 30.000’i çocuk olmak üzere toplam 100.000 kişiye Şefkat Yuvası olmuştur. Halen 650’ye yakın insanımızı kuruluş felsefesinden ödün vermeden barındıran Darülaceze din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin cami, kilise ve havrasıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir hayır kurumudur.

Toplam 27.000 m2’lik bir alan üzerinde kurulan Darülaceze bünyesinde 7 aceze (düşkünler) servisi, bir poliklinik, bir çocuk kreşi, içinde kütüphanesi bulunan rehabilitasyon merkezi,fırın, 3000 kişiye yemek yapabilecek kapasitede modern bir mutfak, kesimhane, kurban etlerini 1 yıl süre ile muhafaza edebilecek buzhane, çamaşırhane ve kurumun ihtiyaçlarına cevap verecek ölçüde terzihane, matbaa, marangozhane, ayakkabı tamir atölyesi, demirhane mevcuttur.T.C. İçişleri Bakanlığı’na bağlı ve kendine özel bir nizamname ile yönetilen Darülaceze; gönüllüleri, çalışanları ve acezeleri ile büyük bir ailedir.Darülaceze başta devlet hazinesinden olmayan 7.000 altın değerindeki özel eşyaları ile 10.000 altın bağışlayarak kurulmasını sağlayan Sultan II. Abdülhamit Ham olmak üzere, bağışçılarının destekleri ile bugüne kadar varlığını sürdürmüştür.İçişleri bakanlığı’na bağlı ve kendine özel nizamnamesi ile yönetilen 114 yıllık Darülaceze Müessesesi kurulduğu günden bugüne çalışanlarının ve barınanlarının tüm ihtiyaçları ile işletim giderlerinin tamamını hayırseverlerin bağışları ile karşılamış ve devlete bağlı olmasına rağmen varlığını devlete yük olmadan sürdürmüştür.

Darülaceze Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece kendi başına zaten ayakta kalabilecek ve kendi kendine yetebilecek kadar güçlü bir hayır kurumudur. Osmanlılardan bugüne kuruluş felsefesinden ödün vermeden devletin güvenirliğinde, yerel yönetimin dinamikliğinde, özel ve tüzel kişilerin bilgi birikimine ve finansmanına açık Darülaceze’nin de “Yaratandan dolayı yaratılana saygı” misyonunun birleştiriciliğiyle ortaya çıkan güçle sevgi ile gönülden verenle-alanın oluşturduğu şeffaf, kutsal bir sosyal dayanışma havuzudur.Bileşik kaplar kanununda olduğu gibi olanla-olmayanı buluşturup dengeleyen, sosyal patlamaları önleyen bir sübaptır.

Bağışçıları, gönüllüleri, çalışanları ve acezeleri ile büyük bir aile olan Darülaceze darda ve sıkıntıda kalındığında sığınılacak bir kucak, varlıklı olunduğunda da desteklenecek ilk kurumdur. Yaratılanların en değerlisi insan doğarken nasıl hoş karşılanıyorsa bu dünyadan göçerken de onurlu bir şekilde uğurlanmalıdır diyoruz.

Darülaceze unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi ve taşıdığı dayanışma sembolü olma vasfı ile primleri maddi manevi gönülden ödenen yoksul insanların yaşam sigortası olmaktadır.

Kabul Şartları

KURUMA KABUL ŞARTLARI:

1) Darülaceze ‘ye ancak İstanbul ‘da doğmuş veya en az 5 seneden beri devamlı oturmakta olan çalışma gücünü kaybetmiş bakıma ve korunmaya muhtaç kimsesiz fakir olanlarla geçinebilecek kafi mala malik olmakla beraber, çalışamayacak durumda olanlardan Kanunen bakımıyla mükellef kimsesi mevcut olmayan 18 yaşını doldurmuş sakat, güçsüz ve yaşlılar kabul edilir.(Nizamname Maddesi 12)
2) Darülaceze ‘ye nüfus hüviyet cüzdanı olamayanlarla, eski yazı ile yazılmış nüfus cüzdanı bulunanlar kabul edilmezler, Müesseseye kabul edilenlerin kaldıkları müddetçe nüfus cüzdanları hiçbir şekilde kendilerine verilmez.
3) 18 yaşından büyük, öğrenci ve asker olmayan erkek çocuğu bulunanlar, biri birilerine bakabilecek karı koca durumunda olanlar ile anne ve babası bulunanlar kabul edilmezler.
Ancak;
a) Öğrenci ve asker olan çocukların bu durumlarının belgelemeleri (bu durumları devam ettiği sürece müessesemizde barındırılır.)
b) Erkek çocukların kendilerine bakamayacak durumda olduklarını mahkeme ilanı ile tespit ettirmeleri,
c) Karısı veya kocası bulunan bir kimsenin sıhhi bakımından diğerine bakamayacak durumda olduklarını tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sıhhi kurul raporu ile tespit ettirdikleri takdirde alınabilirler.
4) Darülacezeye bulaşıcı hastalığı olan kimseler, akıl hastaları, zeka özürlüler, veremliler,cüzzamlılar ve kanserliler ile alkol ve uyuşturucu alışkanlığı olanlar kabul edilmezler. (Nizamname Maddesi 14)
5) Vesayet altında ise; Vasisi tarafından Darülaceze’ye yatırılabilmesi için ilgili mahkemeden müsaade alınacaktır.6.) Darülaceze’ye yatmak isteyenlerin varsa maaşına, nakit parasına,emlakına girdiği tarihten itibaren Müessesece vaziyet edilir. Bu şartları kabul etmeyenler alınamazlar. Maaşı olup ta kırdırmış olanların kırdıkları miktarı Müessese veznesine girdiği tarihte yatırdıkları takdirde kabul edilirler. (Nizamname Maddesi 16)
7) Müesseseye girişte beyan ve teslim edilmeyen kıymetli eşya ve paradan müessese sorumlu değildir. Müessese emanetine teslim edilmiş kıymetli eşya ve para varsa çıkma ölümü halinde bakım masrafı düşüldükten sonra veraset ilanına göre mirasçılarına verilir. (Nizamname Maddesi 18 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme yönetmeliği Madde 68)
8) Noksan muameleli form kabul edilmez.
9) Yatacak olana ait form noksansız ikmal edildikten sonra yatacak olan şahıs Darülacezeye getirilmeden evvel bu tamamladıkları form ve diğer evraklar Darülaceze’ye getirilir. İlgililerce tetkik edilir,tamamsa sıraya konularak form üzerine sıra numarası yazılır.
10) Sırası gelenlere; sıhhi kurul muayenesi yapılmak üzere tebligat yapılır. Gelenlerin kabulleri ancak sıhhi kurulun vereceği karara bağlıdır. Sıhhi kurul kararı olmadan hiçbir kimse kabul edilmez Gününde gelmeyenler sırasını kaybeder,tekrar isterlerse yeniden sıraya konur.
ÖNEMLİ NOT : Gerçekdışı beyanda bulunanlar ve müessese iç nizamına riayet etmeyenler bakım masrafından sorumlu tutularak çıkarılırlar. (Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği Madde 79)

a.. Kabul İçin gerekli Belgeler

a.. 1) Kayıtlı oldukları nüfus memurluğundan vukuatlı aile nüfus kaydının çıkarılması.

a.. 2) Maaşlı olanların: Noterden;Maaşımın bundan böyle Darülaceze Müessese Müdürlüğünün tayin edeceği mutemedi (İsim belirtilmeden) ödenmesine dair vekaletname tanzimi.

a.. 3) Maaşını hangi bankadan alıyorsa o bankanın Şişli şubesine naklini yaptıracaktır.

a.. 4) Maaş cüzdanı,çekler,3 adet fotoğraf ve varsa tatbik mühürü getirecek.

a.. 5) Sağlık karnesi olmayanlar Yeşil Kart çıkartacaktır.

Adres: Darülaceze Cad. No: 51 Okmeydanı – Şişli / İSTANBUL

Telefon: +90 212 220 10 20 (pbx) – Fax: +90 212 221 03 03
e-mail: [email protected]

Yorumlar kapalı.