alexa
Olay Gazetesi
» 
Lions Kulüpleri İle İlgili Bilgiler Lions Nedir?
a aa
Tarih : 12 Mart 2010 0:23
 • FaceBook ta paylaş Lions Kulüpleri İle İlgili Bilgiler Lions Nedir?
Lions Kulüpleri İle İlgili Bilgiler Lions Nedir?
Lions Kulüpleri İle İlgili Bilgiler Lions Nedir?

Lions Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1-‘Lions’ Nedir?

Lions toplumun gelişmesinde katkıda bulunmak ve sosyal yaşama destek vermek amacını taşıyan , karşılıksız hizmet etmeyi bir yaşam ve davranış biçimi olarak benimseyen insanların duygu ve düşünce çizgisidir.

2.Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Nedir ?(ULKB)

Dünyada 200 ülkede kurulu ve 1.milyon 350 bin üyesi bulunan 45 bin Lions Kulübünün oluşturduğu bir Birliktir.İngilizce adı ‘The International Association of Lions Clubs’dır.

3.Lions’un misyonu nedir?

Uluslararası işbirliği ve toplumun katılımı ile gönüllü hizmetler vererek , insanlığın ihtiyaçları için , tüm insanlar arasında bir anlayış ruhu yaratmak ve geliştirmektir.

4.Lions’un Amaçları Nedir ?

.Dünya insanları arasında bir anlayış ruhu yaratmak ve geliştirmek

.Toplumun uygar, kültürel ,sosoyal ve ahlaki kalkınmasında etkin katılımda bulunmak ,

.Kulüpleri dostluk , arkadaşlık ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek,

.Politikada taraf tutan ve dini inanç farkı gözeten hususların dışında kalan ve toplumun yararlarını ilgilendiren tüm konularda , kulüp üyelerinin serbest tartışmalar yapabilecekleri bir ortam yaratmak ,

.Hizmete yatkın kişilerin , maddi karşılık beklemeden toplumlarına yararlı olmalarını teşvik etmek , yeterliliğe özendirmek ve ticari ,sınai,mesleki ve kamu hizmetleri ile özel girişimlerde yüksek törel ilkeleri yerleştirmek.

5-Bu Amaçlar kısaca neye hizmet ederler?

İlk Amaç uluslararası olup , dünya barışının sağlanmasına ,

İkinci ve Üçüncü Amaçlar Ulusal olup toplumun refahı ve yücelmesine ,

Dördüncü Beşinci Amaçlar yerel olup iyi vatandaşlık ve kentlilik ilkelerinin gelişmesine , sosyal dayanışmaya ,

Altıncı Amaç ise Bireysel olup kişisel erdemlerin yerleşmesine/ uygulanmasına hizmer ederler.

6-Lions kelimesi ne anlama geliyor ?

LİONS ingilizce Liberty(Özgürlük ), Intelligence (Anlayış),Our Nations Safety ( Ulusumuzun güvenliği ) sözcüklerinin baş harflerinden oluşur. Kısacası ‘Lions’ Özgürlük, Anlayış ve Ulusun Güvenliği hür ve demokratik dünya için olmazsa olmaz kavramların hayata geçirilmesidir.

7-Lions’un Amblemi ve Renklerinin bir anlamı var mıdır?

1921 senesinde kabul edilen amblemdeki aslan başlarının sola bakanı geçmişi , sağa bakanı ise geleceği temsil eder. Ortadaki cember ise Dünyayı sembolize eder.

Lions’un Renkleri ise;

Erguvan ; sadakat, cesaret, hedeflere bağlılık, akıl ve yürek üstünlüğü

Altın sarısı ; Niyetin içtenliği,fikir açıklığı, saf yaşam,<duygularda cömertlik. İfade ederler. Bu vasıflar bir lionda olması beklenen vasıflardır.

8-Lions’un tarhçesi Nedir ?

Uluslararsı Lions Kulüpleri Birliği 1917 yılında Chicago’da kuruldu.1948 yılında Avrupa’da ilk kulüp İsveç’te kuruldu. Türkiye’de ilk Lions Kulübü 1963 ‘te İstanbul’da Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay tarafından kuruldu .

9-Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin yapılanması nasıldır?

Dünya merkezi ABD Chicago’dadır. Yapılanma ise ülkeler bazında olup temel Birim Kulüptür. Türkiyede her kulüp bağımsız bir dernek statüsünde , bir federasyona , federasyon da bir Konfederasyona bağlı olarak çalışırlar. Kulüplerin, federsyonların ve konfederasyonun Dernekler Yasası ile uyum içinde kendi tüzükleri ve yönetmelikleri vardır.

10-Hangi ülkelerde Lions kulüpleri vardır.?

Dünyanın 200 ülke ve coğrafi yöresinde lions kulüpleri vardır. Bir ülkede lions kulübü kurulması için o ülkede ‘özgürlük ‘’ güvenliğin ‘ olması gerektir. Koyu bir istibdatla yönetilen (İran gibi, suudi Arabistan gibi ) ülkelerde lions kulüpleri yoktur. Eski Sovyet Rusya ülkelerinde demirperde kalktıktan sonra lions kulüpleri hızla çoğalmıştır. Çinde lions kulüpleri son beş senede kurulmuştur.

11- Dünyada kaç lions kulübü ve üyesi vardır?

Yaklaşık 45 bin kulüpte 1 milyon 350 kadar kadın ve erkek üye vardır.

12.-Uluslararası Lions nasıl yönetilir?

Her yıl değişen bir Uluslararası Başkan , 2 Başkan Yardımcısı ve 2 yıl görevli 34 uluslararası direktör Yönetim Kurulunu oluştururlar.

13-.Bu görevliler arasında Türkiye’den seçilen var mıdır?

Evet , Türkiye’den üç kez Direktör seçilmiştir. Şu anda bir Direktör Türkiyedendir.

14-Lions’da yöneticiler nasıl seçilir?

Yılda bir kez yapılan uluslararası Konvansiyonda ( Genel Kurul ) dünya kulüplerinin delegeleri tarafından seçilir.

15-Lions’ta Yöneticilerin görev süreleri nedir ?

Uluslararası Başkan bir yıl , direktörler iki yıl

16-Türkiye’de Lions’un tarihçesi nedir?

1963 yılında İstanbul valisi Fahrettin Kerim Gökay Öncülüğünde dönemin önde   gelen bürokrat, gazeteci,diplomat ve iş adamları tarafından kurulmuştur.

(buraya istenirse kurucular listesi eklenebilir)

17-Türkiye’de Lions’un bir Vizyon ‘u var mı ?

Vardır. Vizyonumuz;

Ülke genelinde yaygın ,üyeliğine özenilen ,üyelik olmaktan gurur ve mutluluk duyulan,nitelikli üyelik yapısı ,dinamikve katılımcı örgütüyle toplumda ağırlığı lan , gönüllülük ilkesiyle bir araya gelen kişilerden oluşan uluslararası bir hizmet kuruluşu olmak

18-Yukarıda Lions’un Amaclarını saydınız. Bu Amaçlar size nasıl bir Misyon yüklüyor ?

Türkiye’de Lions’un Misyonu ;

Atatürk İlke ve devrimleri doğrultusunda laik ve katılımcı demokrasinin gelişmesi yönünde çalışmalar yapmak

Karşılıksız gönüllü hizmetler sunarak insani değerleri yüceltmek

Ulusal ve uluslararası sevgi ve anlayış ruhu yaratarak , ülkemizin çağdaş dünya içindeki yerini almasını sağlamak

19-Türkiye’de kaç kulüp , kaç üye vardır?

341 Lions kulüp, 7500 Lions üyesi vardır.

20-Türkiye’de lions hangi yörelerde yaygındır. ?

Kulüplerin çoğu İstanbul, Ankara , İzmir ve civarı Batı ve orta Anadolu , Antalya , Adana , Mersin , Gaziantep gibi Güney ve güneydoğu Anadolu , Samsun ve civarı gibi doğu ve batı karadenizde toplanmıştır. Doğu Anadolu’da Erzurum , Diyarbakır ve Muş’da kulüp vardır. Türkiye’nin 32 ilinde lions kulüp vardır , 49 ilinde yoltur( burada harita verilebilir) .Bu şehirlerin çoğu doğu Anadolu yöresidir. Kulüp kurulamama nedeni ise sosyal ve siyasal çalkantıdır. Yukarıda da ifade edildiği şekli ile Lions’un yeşerebilmesi için köklü bir demokrasi kültürü, kentlilik bilinci , özgürlük , anlayış ve herşeyden önemlisi güvenlik gerektir. Bu kulüplerin bağlı olduğu 6 Federasyon ve bir de Konfederasyon mevcuttur.

21-Bir Lions kulübü nasıl kurulur?

Var olan bir lions kulübü sponsorluğunda , en az 20 kurucu üyenin bir araya gelmesiyle kurulur. TC Dernekler yasasına göre resmi kuruluşun yanı sıra , tüm gereklerini yerine getiren kulüp ULKB’ce ( uluslararası Birlik ) de onaylanır.

22-Bir Lions kulübe nasıl üye olunur?

Bir yıl üyeliğini doldurmuş ve üyelik gerekliliğini yerine getirmiş bir lionun önerisi ile , kulübün adayı araştırması sonucunun olumlu olması halinde , kulüp yönetim kurulunun onayı ve daveti ile aday üye olunur. En az üç ay kulüp çalışmalarına ve toplantılarına aday olarak katıldıktan , gerekli eğitimleri aldıktan sonra bir giriş töreni ile üyeliğe kabul edilir.

23-Kimler Lion olabilirler?

T.C dernekler Yasasının gereklerine uygun , 18 yaşını bitirmiş her lion üye olabilir.

24- Lions’a Üyelik şartları nelerdir?

Birinci şart Atatürk İlke ve Devrimlerine , laik ve demokratik Cumhuriyete bağlı olmaktır.

Diğer şartlar ise;

aile yaşamında ,mesleğinde ve çevresinde iyi tanınan sorumluluk sahibi olmak, çıkar gözetmeksizin birikimini toplum yararına sunmayı kabul etmektir.

25- Lions’un üyelerden beklentileri Nedir?

Aylık Kulüp Toplantılarına katılmak,

Üye ödentilerini zamanında yapmak ,

Kulübün belirlediği hizmet projelerinde ve etkinliklerinde gönüllü rol almak

İyi ahlaklı , güvenilir, açık fikirli, başkalarına saygılı , insanı ve tüm vatandaşları seven ,kollayan, aile yaşamında, mesleğinde ve çevresinde saygın, sorumluluk sahibi , özverili ve hizmeti seven kişidir. ( burada Törel İlkeler verilebilir)

26-Bir Lion uluslararası Lions’un üyesi midir?

Bir lion sadece kulübünün üyesidir. Kulübü dünyadaki diğer kulüplerle birlikte Birliği oluşturur.

27-Lion olmanın mali portesi nedir. ?

Yıllık aidat bakımından bir sinema parası kadardır diyebiliriz. Ancak bir de katılınan toplantılardaki yemek gideri ve diğer sosyal beraberlikler vardır. Ortalama lions bir kişiye aktiv yaşanırsa ayda 100YTL’ye mal olur diyebiliriz.

28-Kadın üyelere Lioness mi denir ?

Hayır, kadın üye ayırımını lions 1987’de kaldırmıştır. Kadınlara erkeklerle eşit üyelik hakkı tanımıştır. Lioness sadece bir Program olarak çok az ülkede devam etmektedir. Lions kadın üye oranının %40 ları bulduğu tek uluslararası kuruluştur. Bu oran ülkemizde daha da yüksektir.

29-Gençler Lions Kulüpler üye olabilirler mi?

18 yaşını doldurmuş her birey olabilir.Ayrıca gençlerin kendi aralarında , daha çok kendi eğitimlerine yönelik Leo Kulüpleri vardır. Gençler tercihlerini kullanıp ister Leo , ister Lion olabilirler. Leo bir Gençlik Programıdır. Leo üyeliği gerçek Lions üyeliği değildir.

30-Leo Kulüpler Nedir? Ne Yaparlar?

Leo Programı Lions kulübün Gençlik Programıdır. 18-29 yaş gurubu gençlerin T.C Dernekler Yasasına göre kurmuş olduğu Derneklerdir. Gençler için bulunmaz fırsatlar içeririler; Liderlik geliştirmek,yöneticilik,ve insani ilişkilerde deneyim kazanmak , yeni dostlar ve arkadaşlar edinmek , maddi duygular dışında muhtaç insanlara hizmet , sevgi ve ilgi göstermek gibi manevi değerler kazanmak.

31-Lion olmak için bir meslek gurubunda olmak gerekli midir?

Meslek sıralamasına özen gösterilse de çok kesin çizgiler içeren bir zorunluk değildir. Ancak Lion üyenin mutlaka topluma vereceği bir artısı olmalıdır.

32-Bir Lions kulübü üyesi olması kişiye ne kazandırır?

-bir uluslararsı kuruluşun üyesi olmanın zenginliğini ; dünya insanı ile tanışma ve kaynaşma fırsatı ,

-toplum hakkında bilgileneceği ve arzu ettiği dalda sorunlara çözüm getirecek profösyönelliğin dışına çıkma fırsatı ,

-duyarlı vatandaş sorumluluğunu eyleme dönüştürmek ,tek başına başaramıyacağı projeleri gerçekleştirmek şansı ,

-birikimini paylaşm a mutluluğu ,

-kendini yetiştirme, planlama ,organizasyon iletişim,liderlik ve yöneticilik niteliklerini geliştirme olanağı,

-yeni dostlar, arkadaşlar edinme ,sıcak bir aile ortamında sosyal gelişim ve katılma olanağı ,

-gönüllü hizmet etmenin huzuru , vatanımıza , insanımıza ve insanlığa hizmet etmenin gururu.

33-Lions toplantılarına lion olmayanlar katılabilirler mi?

Evet, her davet edilen , toplantı ikram ücretini ödemek ve toplantı kurallarına riayet etmek şatı ile lion toplantılarına katılabilirler.

34-Lionlar Ne yaparlar?

İnsanı , yaşamı ve doğayı ilgilendiren her konuda proje üretip sorunlara çözüm getirirler. Örneğin ; sağlık, özellikle körlük ve körlüğün önlenmesi, eğitim, kimsesiz çocuklar, uyuşturucu, çevre, kültürel çalışmalar,uluslararası ilişkiler.

35- Dünyaya dönersek; Lions’un dünya çapında ne gibi hizmet programları var mı?

Leo Kulüp Programı , Gençlerarası Değişim, Lions Quest ve Barış Afişi Yarışması programları gençliğe yönelik en başarılı ve sürekli programalar. Ülkemizde de çok büyük bir başarı ile senelerdir uygulanıyor. SightFirst programı ise 1991den beri uygulanan dünya çapında körlüğü önlemeğe yönelik bir Program. Çok başarılı .Bu program sayesinde dünyada 40 milyon olan kör ve görme özürlü sayısı 17 senede 37 milyona düşürülmüştür. Türkiyede de bu Programlar büyük bir başarı ile yıllardır uygulanıyorlar

36-Türkiyeden hizmet örnekleri nelerdir?

Türkiyede lionların ana hizmet alanlarını ve alt başlıkları şunlardır;

Sağlık ; görmezlere destek,körlüğün önlenmesi, rehabilitasyonu, hastane ve sağlık ocakları yapım ve donanımı ,koruyucu sağlık taramaları,konfrans ve bilgilendirme programları ,

Kan ve organ bağışları , diabet, aile planlaması ve işitmeyi koruma

Eğitim ;okul , derslik, kütüphane yapım ve donanımları, eğitim bursları ,eğitim programları, paneller ve konfranslar, meslek kazandırma kursları, okuma yazma kursları

Gençlik ; Leo Kulüpleri, gençlerarası Değişim, Lions Quest, Barış Afişi Yarışması

Uluslararası Çalışmalar; ülkemizi tanıtım, uluslararası platformlarda temsil, kültür alışverişi

Bu ana başlıkları dışında sanat kültür, çevre, çocuklar, yaşlılar, özürlüler, gibi her bireyin kendine yakın bulduğu konuda etkin olabileceği , din ve parti politikaları dışındaki toplumsal ihtiyaçların karşılanması

37-Sizin bir Vakfınız var mı?

Evet var. Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı( LCIF) adı altında tüm dünyaya hizmet veren bir vakfımız var. Bu Vakıf kamu yararınadır, kar gütmez ve dünyadaki hizmet projelerine fon verir.temmuz 2007 ‘de Financial Times gazetesi , çeşitli kriterlere göre yaptığı kıyaslama sonucunda , bu Vakfı en iyi STK olarak belirlemiştir.

38-Türkiye’de bu Vakfın katkıda bulunduğu proje var mıdır, Nelerdir?

Türkiye’de lionsun kalıcı ve büyük bütün hizmetlerinde bu Vakfın katkısı olmuştur. Önemli hizmetlerimiz;

-Ahmet Ermiş Böbrek Hastanesi, Bayrampaşa Göz Hastanesi, İdealtepe Glokom Hastanesi ,Eskişehir Katarakt Hastanesi, Reşitpaşa Altı Nokta Körler vakfı Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Lions Göz Bankası , Mersin Diyabet Göz Merkezi, Uludağ Üniversitesi Göz Ana Bilim Dalına ve Travma Merkezine Alet temini, Bakırköy Kimsesiz Fiziksel ve Bedensel Özürlüler Yaşam Evi., İzmir Körler Kütüphanesi Brille Baskı Makinası ve bilgisayar temini, Bursa Sevgi Köyü Sokak Çocukalrı Rehabilitasyon Merkezi Donanımı ,İstanbul Zeynep Kamil hastanesi Yoğun bebek Bakım Ünitesi alet temini ve tefrişi , Göztepe Devlet hastanesi kanserli Çocuklar Hematoloji Servisi tefrişi ve Hepa Filtre temini, Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine Hepa Filtre temini, Ege Üniversitesi ve İstanbul Tıp Fakültesi Göz Ana Bilim Dalına Premature bebek retinopatisi için alet temini ,

Bunların dışında 1999 depreminde Vakfımızdan 2000 usd katkı gelmiş ve bu para ile ;

İstanbul Üsküdar İlk Öğretim Okulu

Söğütlü Gazi Mustafa Kemal İlk Öğretim Okulu

Avcılar Aslancık Çocuk Kreşi

Sakarya Üniversitesi Eğitim tesisleri

130 konteynır ev yapılarak toplum hizmetine verilmiştir.

2001-2006 yılları arasında temin edilen bir fonla yürütülen Türk Lions Göz Sağlığı Programı çerçevesinde toplum bilinçlendirilmiş, glokom ve diabetik retinopatiden kaynaklanan körlük %25 gerilemiştir.

Bu projelerin lionların da ayni ve nakti katkıları ile maliyetleri en az 500 milyon   dolardır. Vakfımız dan da bu projeler için toplam 5.milyon dolar katkı

sağlanmıştır.

Kısaca söylemek gerekirse lionların gayretleri ile her sene topluma dönen artı değer ölçülemiyecek kadar çoktur. Bu projeler ve benzerleri sadece rakkamlarla ifade edilenlerdir.

Bir kimsesiz çocuğa verilen şefkat, bir yaşlıya gösterilen sıcak ilgi, bir engelliye sağlanan insanca yaşamın maddi ölçüsü yoktur. Lionlar Değişimi ve Gelişimi getiren İnsanlardır. Akılları ile düşünür, Kalpleri ile Hisseder, Elleri ile yaparlar.

39-Türkiye’de lionların girişimleri ile kurulmuş Vakıflar var mı ?

Türk Lions Vakfımız var. Pekçok çocuğumuza burs veriyor. Türk Böbrek Vakfı, Türk Kalp Vakfı , Altı Nokta Körler Vakfı , Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı, Göz Nurunu Koruma Vakfı ,Anadolu Hizmet Vakfı ,Ege ve Ak Deniz Vakfı, Lions eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler Vakfı (Lises), Lions İstanbul Anadolu Yakası Sosyal Hizmet Vakfı (Liay).Bemev ( bağımlılığı Engelleme Vakfı )

40-Neden ingilizce ‘LİONS’ kelimesini kullanıyor, ASLANLAR demiyorsunuz?

Lions tüm dünyada kullanılan tescilli bir isimdir. Aynen bir marka gibi düşünün .Mercedes , Audi veya Phillips gibi. Veya kozmatikten gidecek olursak veya ilaçtan , Türkiyede imal edilseler de isimleri aynen kalır. Bu bir patent işi ve dünya çapında bir Birliğe ait olmayı gösteriyor.Üstelikte ismi oluşturan kavramlar , bu Hizmet Kuruluşunun temel felsefesini veriyor. Dolayısıyla başka bir isim kullanılamaz. O zaman bu başka amaçlı bir kuruluş olur.

41-Lions kulüplerin başka dernek ve kuruluşlarla ilgisi var mı?

Doğrudan veya dolaylı ilgisi yoktur. Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Birleşmiş Milletlerin Ekonomik ve Sosyal Konseyinde (ECOSOC) hükümetler dışı danışmanlık statüsü vardır. Benzer şekilde Avrupa Konseyinde danışmanlık statüsü vardır. Bizi ‘kökü dışarda’ şeklinde karalamak isteyenler bunu kasıtlı yapmaktadır.Biz kökü dışarda değil ‘ULUSLARARSI bir kuruluşuz. Türkiye nasıl NATO’ya üye oldu ise her türk bireyi de Lions’a üye olabilir.

42-Hizmetleriniz için gerekli parayı üyelerinizden mi topluyorsunuz?

Hayır. Lions imkanı olanlarla ihtiyacı olanlar arasında bir köprü görevi üstlenmiştir. Üyeler çevrelerinde imkanları olanları toplum ihtiyaçlarından haberdar edip , onları harekete geçirmeğe çalışırlar. Böylece hizmeti çin kaynak bağlıdır. Kimisi bilgi ve deneyimini, kimisi para ve imkanlarını , kimi de sevgi ve şevkatini verir. Lions kişisel bir davranıştır, zorlama yoktur.

43-Üyelerinizi seçerek almak sizi toplumdan uzaklaştır mıyor mu?

Başarılı hizmetler vermek ve büyük projeler gerçekleştirmek için üyelerimizi seçerek almak zorundayız. Daha doğrusu verecek birşeyleri olan kişileri bulmamız gerek . Yoksa lionsu kendi çıkarlarına kullanır ki bu da bizim ilkelerimize aykırıdır. Kazanmak isteyen takım en iyi oyuncuları alır desek size daha iyi anlatmış oluruz.

44-Toplantılarınızı genelde evlerde yapmak aslında sadece eğlenmek için bir araya gelmeniz demek değil mi?

Lions kulüpleri hizmet kulüpleri oldukları kadar , dostluk ve arkadaşlık kulüpleridir. Lions sosoyal bir olgudur. Evlerde de toplanırlar, ancak ayda bir iki kez dışarıda yapılan resmi bir toplantı , bir eğlence kişilerin monoton iş ve aile hayatlarına bir canlılık getirir.

45-Toplantılarınızda çok kuralcısınız , Neden ?

Bazı kurallarımız var. Askeri bir disiplin gibi değil ancak ciddi/samimi bir anlayış demek daha doğru. Dünyanın her yerinde uyulan belirli kurallar var. Bu uluslararası olmanın getirdiği bir durum ve kanımca temel bir sisiteme bağlı hareket ediyor olmak lion’un kalıcılığını ve sürekliliğini sağlamaktadır. Düşünülürse 1917 den beri neredeyse yüzyıl geçmiş ve lions hala yayılmasını devam ettiriyor.

46-Yöneticileriniz para alıyor mu?

Lions kulüplerde tüm çalışmalar gönüllüdür. Hiçbir üye yönetici olsun olmasın para alamaz.

47- İsminizle birlikte 118 gibi bir kod kullanılıyor, bunun anlamını açıklar mısınız ?

    Birlik 6 tüzüksel coğrafi bölgeye ayrılmıştır.Bunlara kod numaraları verilmişti. Türkiyenin ait olduğu coğrafi bölge Avrupadır ve Avrupanın numarası 100 dür .Türkiye Avrupa’da lions’u kabul edn 18. ülke olduğu için numarası 118 dir.

Türkiye’de kendi içinde altı idari /coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Bunlar TURKEY kelimesinin baş harfleri ile anılırlar ( 118-T,U,R,K,E,Y gibi)

Etiketler :

DİĞER KÜLTÜR SANAT HABERLERİ

  • Sancaktepe Arçelik Servisi Telefon ve İletişim Bilgileri

   Sancaktepe Arçelik Servisi Telefon ve ...

   Sancaktepe İlçesi Arçelik Servisi Bilgileri; Telefon 0216 471 59 56 Mesai Sonrası İletişim 0541 359 44...

  • Ataşehir Arçelik Servisi Telefon : 0216 471 59 56

   Ataşehir Arçelik Servisi Telefon : 021...

   Araştırma ve yenilikçi özelliği ile her üretim öncesi ileri teknolojik desteğin kullanıcıya ulaşması için tasarım, proje ve yenilenmenin uygulayıcısı olan Arçelik, yatırımları ile kullanıcıların tercihlerine...

  • Soğanlık Arçelik Servisi Telefonları

   Soğanlık Arçelik Servisi Telefonları

   Soğanlık Arçelik Servisi Telefonları 0216 471 59 56 0541 359 44 43   Çamaşır Makinesi Kapasitesinden Fazla Doldurmak   Teknolojik gelişmeler yaşamın her alanında kendisine aktif şekilde...

  • Bostancı Arçelik Servisi Hizmete Girdi

   Bostancı Arçelik Servisi Hizmete Girdi

   Bostancı Arçelik Servisi  0216 471 59 56 0541 359 44 43 Çamaşır Makinesi Yıkama Yapmıyor   Hızla gelişen Arçelik teknolojisi ile birlikte her yeni çamaşır makinesi modelinde çok daha üstün...

  • Dudullu Arçelik Servisi Firmaları

   Dudullu Arçelik Servisi Firmaları

   Dudullu Arçelik Servisi 0216 471 59 56 0541 359 44 43 Günümüzde Arçelik markalı çamaşır makineleri insanların yaşamlarında önemli kolaylıklar sağlıyor. Özellikle de Arçelik çamaşır makinesi modelleri...

YORUMLAR
Bu Habere 2 Yorum Yapılmıştır.
 • ELMIN BAYRAMI diyor ki ;
  14 Aralık 2010 20:25

  KULUPLER HEDEFLERI YERINE GETIRMEK ICI KURULUR

 • Aslı cemre özinaç diyor ki ;
  10 Eylül 2013 19:50

  Allah aşkına neymiş bu lions kısaltması da lcif bir şeyler çağrıştır mıyor mu her şey yazılmış nereden üye olunacağı yazmamış tarikat değil de ne

KÖŞE YAZARLARI

baslik

SPOR

RSS Kredi Notu